Erhållna bidrag & öppet brev

Nedan publiceras erhållna bidrag till Formens Hus samt ett öppet brev till Hällefors kommuns invånare från Peter Åström, ordförande i Stiftelsen Formens Hus.

Bidrag & öppet brev

Image Bidrag till Formens Hus via kommunen (10,9 kB)
Image Stiftelsens bidrag (11,8 kB)
Image Totala bidrag (16,0 kB)
Image Överfört kommunen (11,6 kB)

Image Öppet brev till Hällefors kommuns invånare angående Formens Hus (123,4 kB)


Strateg Interactive Hällefors kommun Regionförbundet Örebro Region Värmland En investering för framtiden: EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska regionala utecklingsfonden En investering för framtiden:
EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska regionala utecklingsfonden