Formens Hus : Innovativt Centrum för Hållbar Design

Formens Hus

Formens Hus i Hällefors står för något helt unikt och är ett gott exempel på vad huset vill erbjuda: nytänkande. Med utmaningen, att skapa en hållbar utveckling, utvecklas Formens Hus idag till ett Innovativt Centrum för Hållbar Design.

Med design som drivmedel, inspiration och verktyg skapas här förutsättningar för innovativa möten mellan olika kompetenser och aktörer från industri, samhälle och akademi, såväl nationellt som internationellt.


Strateg Interactive Hällefors kommun Regionförbundet Örebro Region Värmland En investering för framtiden: EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska regionala utecklingsfonden En investering för framtiden:
EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska regionala utecklingsfonden