Design: 1900-tal

Design: 1900-tal

En permanent designutställning i världsklass som bygger på Torbjörn Lenskogs unika Industrial Design Collection.  Utställningen åskådliggör på ett utomordentligt sätt 1900-talets industridesign med dess olika stilideal. Ett rum med inredning från arkitekt Alvar Aaltos Paimio sanatorium exemplifierar betydelsen av en djup analys för att utforma miljöer och produkter.


Strateg Interactive Hällefors kommun Regionförbundet Örebro Region Värmland En investering för framtiden: EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska regionala utecklingsfonden En investering för framtiden:
EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska regionala utecklingsfonden