Tjänster

Formens Hus erbjuder ett flertal olika tjänster till företag, offentlig sektor, utbildningsinstitutioner och privatpersoner. Alla våra tjänster har det gemensamt att ge upplevelser. Vi utvecklar kontinuerligt nya tjänster, framförallt inom vårt kurs- och utbildningsprogram med inriktning på hållbar design.

Tjänster
Foto: Clarence Werdin.

 

 


Strateg Interactive Hällefors kommun Regionförbundet Örebro Region Värmland En investering för framtiden: EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska regionala utecklingsfonden En investering för framtiden:
EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska regionala utecklingsfonden